วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจสอบสายงาน

1.เข้าสู่ระบบการเช็คสายงาน
2.ใส่รหัสประจำตัวของท่าน (ตามบัตรสมาชิกของท่าน) โดยพิมพ์ตัวอักษร H และตามด้วยตัวเลขทุกตัวตามบัตรแล้วตามด้วย 01
3.ใส่รหัสผ่านของท่าน(Password) แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ซึ่งรหัสผ่านนั้นท่านสามารถ โทรศัพท์ขอจาก Call Center :02-5302871-3 หรือติดต่อขอรับด้วยตัวท่านเองได้ที่เคาท์เตอร์ สำนักงานใหญ่ หลังจากทางบริษัทคีย์ข้อมูลการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว 1 วัน
4.ท่านสามารถตรวจสอบสายงาน หรือผังองค์กรของท่านตั้งแต่ตัวท่านลงไปได้ในระบบแผน A (จับคู่จ่าย) และในอนาคตบริษัทกำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ท่านสามารถเช็คยอดการซื้อซ้ำในระบบแผน B เพื่อการดำรงคุณสมบัติในตำแหน่งต่างๆ

ทีมงาน PAULENA  POWER
http://paulenapower.blogspot.com
e-mail: paulenapower@gmail.com
Call Center:081-3505529

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น