วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งานประกาศเกียรติคุณ


ทีมงาน Paulena Power ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ
ใน งานมอบเข็มเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553  ครั้งที่ผ่านมา...


เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ


เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
ดูบรรยากาศงานเพิ่มเติม
ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

ทีมงาน PAULENA  POWER
http://paulenapower.blogspot.com
e-mail: paulenapower@gmail.com
Call Center:081-3505529

ติดต่อทีมงาน PAULENA POWER

ทีมงาน PAULENA  POWER
http://paulenapower.blogspot.com
e-mail: paulenapower@gmail.com
Call Center:081-3505529

ตรวจสอบสายงาน

1.เข้าสู่ระบบการเช็คสายงาน
2.ใส่รหัสประจำตัวของท่าน (ตามบัตรสมาชิกของท่าน) โดยพิมพ์ตัวอักษร H และตามด้วยตัวเลขทุกตัวตามบัตรแล้วตามด้วย 01
3.ใส่รหัสผ่านของท่าน(Password) แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ซึ่งรหัสผ่านนั้นท่านสามารถ โทรศัพท์ขอจาก Call Center :02-5302871-3 หรือติดต่อขอรับด้วยตัวท่านเองได้ที่เคาท์เตอร์ สำนักงานใหญ่ หลังจากทางบริษัทคีย์ข้อมูลการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว 1 วัน
4.ท่านสามารถตรวจสอบสายงาน หรือผังองค์กรของท่านตั้งแต่ตัวท่านลงไปได้ในระบบแผน A (จับคู่จ่าย) และในอนาคตบริษัทกำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ท่านสามารถเช็คยอดการซื้อซ้ำในระบบแผน B เพื่อการดำรงคุณสมบัติในตำแหน่งต่างๆ

ทีมงาน PAULENA  POWER
http://paulenapower.blogspot.com
e-mail: paulenapower@gmail.com
Call Center:081-3505529

สมมนาคุณแผนการตลาด

บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการสนับสนุนสมาชิกและนักธุรกิจ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางบริษัทได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายทั้งใน ระบบแผน Aและระบบแผน ท่านสมาชิกและนักธุรกิจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่...

ดูรายละเอียด...

ประวัติบริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์คบริษัทพอลลีน่าเน็ทเวิร์คจำกัด ขอมอบโอกาสทองสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและประสบผลสำเร็จในชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณในการบำรุงและบำบัดรักษาอันได้แก่ โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่ดีที่สุดในโลกและถูกยกย่องให้เป็น "ราชันแห่งสมุนไพร" พร้อมทั้งส่วนผสมจากสมุนไพรจีนอีกกว่า 10 ชนิด ภายใต้ชื่อ "ยาโสมเกาหลีตังกุยจับ"จุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือเราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพนี้จากโรงงานของเราโดยตรง ในเรื่องราคาจึงยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคได้มาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต ทางบริษัทฯ จึงให้ความมั่นใจกับท่านสมาชิกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานมานานกว่า 50ปี ซึ่งอำนวยให้ท่านสมาชิกทุกท่านประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดแน่นอน
"คุณภาพสินค้าเยี่ยมราคายุติธรรมมอบผลตอบแทนงาม"

ตำแหน่ง
• รองประธานบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• ประธานบริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด
• ประธานบริษัท โสมเกาหลีตังกุยจับ จำกัด
• ประธานบริษัท เรียลตี้ แอนด์พร็อพเพอตี้ จำกัด
• ประธานบริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหว้า จำกัด
• ประธานบริษัท แก่งกระจานเนเจอร์พอยน์ จำกัด
• ประธานบริษัท พอลลีนาเน็ทเวิร์ค จำกัด 


ปณิธาน
1. มุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุด
2. เต็มใจให้บริการหุ้นส่วนธุรกิจของเราด้วยคุณภาพ และความประทับใจ
3. ยึดมั่น บริหาร จัดการองค์กรให้มีประสสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ให้พร้อมเป็นผู้นำที่สง่างาม

เป้าหมาย
"เราจะแบ่งปัน เติบโต และก้าวไปพร้อม ๆ กัน ด้วยความภาคภูมิใจ สู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของครอบครัวโสมทุกคน"
"อยากให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพดีทั่วกัน ด้วยสินค้าคุณภาพจากโรงงาน เป็นสินค้าที่มีส่วนหนึ่งเป็นสมุนไพร จากประเทศไทย ด้วยภูมิปัญญาคนไทย ผลิตอย่างมาตรฐานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในราคายุติธรรม พร้อมโอกาสและการสร้างธุรกิจ ด้วยแผนการตลาดที่เป็นธรรมกับผู้้มุ่งมั่น.
วิสัยทัศน์
"เราเป็นจะเป็นบริษัทขายตรงของคนไทยที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมขายตรงภายใต้หลักการที่ว่าด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเราจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีอิสรภาพทางด้านเวลาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยแนวคิดที่ว่าเรา คือหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ ครอบครัวของคุณ เรา...เป็นมากกว่าธุรกิจ"
 

ตำแหน่งในสังคมและการกุศล
• อดีตผู้ว่าการภาค ไลอ้อนสากล ภาค 310 ดี
• ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมมิตรภาพ บางแค
• นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมผลิตยาสมุนไพร
• อุปนายกสมาคมเภสัชพาณิชย์
• อุปนายกสมาคม ท่ง ฮี
• ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไทยสัมพันธ์
• อุปนายกสมาคมพ่อค้ายา กรุงเทพฯ
• ที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยา
• ที่ปรึกษาสโมสรไลออนส์ธนบุรี
• ประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับ


ทีมงาน PAULENA  POWER
e-mailpaulenapower@gmail.com
Call Center:081-3505529